Navigation path

Additional tools

A till Ö

Utvidgning

Sedan Bulgarien och Rumänien blev EU-medlemmar den 1 januari 2007 har EU nu 27 medlemsländer. Med begreppet utvidgning avser man anslutningen av nya länder till EU. Hittills har 21 länder anslutit sig till EU:s sex grundarnationer, dvs. Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland:

  • 1973: Danmark, Irland och Storbritannien
  • 1981: Grekland
  • 1986: Portugal och Spanien
  • 1995: Finland, Sverige och Österrike
  • 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern
  • 2007: Bulgarien och Rumänien.

Kroatien, Makedonien och Turkiet är officiella kandidatländer. Anslutningsförhandlingar inleddes med Kroatien och Turkiet den 3 oktober 2005. Förutom Kroatien och Makedonien är de andra länderna på Västra Balkan potentiella kandidatländer (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Serbien).

Under 2007-2013 får länderna stöd inför anslutningen. Stödet utgår på grundval av partnerskap för anslutning med kandidatländerna och europeiska partnerskap med de potentiella kandidatländerna.

Läs mer

Instrumentet för stöd inför anslutningen

Kandidatländerna och de potentiella kandidaterna

EU regionalpolitik: Håll dig informerad