Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Širitev

Od pristopa Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007 ima Evropska unija 27 držav članic. Evropska unija je že večkrat povečala število svojih članic. Šestim državam ustanoviteljicam Evropskih skupnosti (Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska) se je do zdaj pridružilo 21 držav:

  • 1973: Danska, Irska, Združeno kraljestvo
  • 1981: Grčija
  • 1986: Portugalska, Španija
  • 1995: Avstrija, Finska, Švedska
  • 2004: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija
  • 2007: Bolgarija, Romunija

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija imajo status držav kandidatk. Pristopna pogajanja s Hrvaško in Turčijo so se začela 3. oktobra 2005. Med morebitnimi kandidatkami za članstvo so tudi druge države Zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija.

V proračunskem obdobju 2007-2013 Evropska unija predpristopni proces financira z instrumentom za predpristopno pomoč. EU pomoč zagotavlja na podlagi partnerstev za pristop, sklenjenih z državami kandidatkami, in evropskih partnerstev, sklenjenih s potencialnimi državami kandidatkami.

Vas zanima več?

Instrument za predpristopno pomoč

Države kandidatke in potencialne države kandidatke

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji