Navigation path

Additional tools

od A po Z

Rozšírenie

Od vstupu Bulharska a Rumunska 1. januára 2007 tvorí Európsku úniu 27 členských štátov. Rozšírenie EÚ prebiehalo vo viacerých vlnách. Od roku 1953, keď šesť štátov (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko) založilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele, sa Európske spoločenstvá rozšírili o 21 nových krajín:

  • 1973: Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo
  • 1981: Grécko
  • 1986: Portugalsko, Španielsko
  • 1995: Fínsko, Rakúsko, Švédsko
  • 2004: Česká republika, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko
  • 2007: Bulharsko, Rumunsko

Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko majú štatút kandidátskych krajín. Prístupové rokovania s Chorvátskom a Tureckom sa začali 3. októbra 2005. Ďalšie krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko) sú potenciálnymi kandidátmi na členstvo.

Počas obdobia 2007 - 2013 predstavuje nástroj predvstupovej pomoci hlavný finančný nástroj, ktorým EÚ disponuje počas predvstupového procesu. Pomoc je v prípade kandidátskych krajín poskytovaná na základe prístupového partnerstva a v prípade potenciálnych kandidátskych krajín na základe európskeho partnerstva.

Viac informácií

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá