Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Extindere

Odată cu aderarea Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre. Termenul "extindere" desemnează etapele aderării de noi membri la UE. La origine, Comunităţile Europene erau formate din şase membri (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos). Ulterior, acestora li s-au alăturat 21 de ţări:

  • 1973: Danemarca, Irlanda, Regatul Unit
  • 1981: Grecia
  • 1986: Portugalia, Spania
  • 1995: Austria, Finlanda, Suedia
  • 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria
  • 2007: Bulgaria, România

Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia au statut de ţări candidate. Negocierile de aderare cu Croaţia şi Turcia au început la 3 octombrie 2005. În afară de Croaţia şi de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, celelalte ţări din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia) sunt ţări potenţial candidate.

În perioada 2007-2013, Instrumentul de asistenţă pentru preaderare este instrumentul financiar al UE pentru procesul de preaderare. În cazul ţărilor candidate, asistenţa financiară este furnizată în baza parteneriatelor de aderare, iar în cazul ţărilor potenţial candidate, în baza parteneriatelor europene.

Mai multe detalii

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare

Ţări candidate şi ţări potenţial candidate

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale