Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Paplašināšanās

Kopš 2007. gada 1. janvāra, kad Eiropas Savienībai pievienojās Bulgārija un Rumānija, tajā pavisam ir 27 dalībvalstis. Runājot par jaunu valstu pievienošanos ES, bieži atsaucas uz paplašināšanās kārtām. Eiropas Kopienu sešām dibinātājvalstīm (Beļģijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai, Nīderlandei un Vācijai) līdz šim ir pievienojusies vēl 21 cita valsts:

  • 1973. gadā: Dānija, Īrija, Lielbritānija,
  • 1981. gadā: Grieķija,
  • 1986. gadā: Portugāle, Spānija,
  • 1995. gadā: Austrija, Somija, Zviedrija,
  • 2004. gadā: Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija,
  • 2007. gadā: Bulgārija, Rumānija.

Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija ir kandidātvalstis. Sarunas par Horvātijas un Turcijas pievienošanos sākās 2005. gada 3. oktobrī. Savukārt pārējās Rietumbalkānu valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija) ir atzītas par potenciālām kandidātvalstīm.

Eiropas Savienība 2007.-2013. gadā nodrošina finansiālu palīdzību pirmspievienošanās procesā, izmantojot pirmspievienošanās palīdzības instrumentu. Palīdzību sniedz, pamatojoties uz noslēgto pievienošanās partnerību ar kandidātvalstīm un Eiropas partnerību ar potenciālajām kandidātvalstīm.

Plašāka informācija

Pirmspievienošanās palīdzības instruments

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi