Navigation path

Additional tools

A–Y

Laienemine

Pärast Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist 1. jaanuaril 2007, koosneb Euroopa Liit 27 liikmesriigist. Laienemine tähendab uute liikmesriikide ühinemist ELiga. Praeguseks on Euroopa ühenduste kuuele asutajaliikmele (Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa) lisandunud 21 riiki:

  • 1973: Iirimaa, Taani, Ühendkuningriik
  • 1981: Kreeka
  • 1986: Hispaania, Portugal
  • 1995: Austria, Rootsi, Soome
  • 2004: Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari
  • 2007: Bulgaaria, Rumeenia

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi on kandidaatriigid. Ühinemisläbirääkimised Horvaatia ja Türgiga avati 3. oktoobril 2005. Peale Horvaatia ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi on teised Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro ja Serbia) potentsiaalsed kandidaatriigid.

Ajavahemikul 2007-2013 rahastab EL ühinemiseelset protsessi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames. Kandidaatriikide puhul antakse abi ühinemispartnerluse ja potentsiaalsete kandidaatriikide puhul Euroopa partnerluse alusel.

Lisateave

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis