Navigation path

Additional tools

A til Å

Udvidelse

Med Bulgarien og Rumænien, der kom med i EU den 1. januar 2007, har EU nu 27 medlemslande. Hver udvidelse har ført en ny bølge af medlemmer med sig. 22 lande har hidtil sluttet sig til de seks oprindelige lande, der grundlagde det daværende EF (Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland):

  • 1973: Danmark, Irland og Storbritannien
  • 1981: Grækenland
  • 1986: Portugal og Spanien
  • 1995: Finland, Sverige og Østrig
  • 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
  • 2007: Bulgarien og Rumænien

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM), Kroatien og Tyrkiet har status som kandidatlande. Der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien og Tyrkiet den 3. oktober 2005. Ud over Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er de øvrige lande på Vestbalkan potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien).

I perioden 2007-2013 er det såkaldte instrument for førtiltrædelsesbistand (IPA) EU's økonomiske redskab til at støtte forberedelserne til tiltrædelsen. Bistanden ydes som led i tiltrædelsespartnerskaber med kandidatlandene og europæiske partnerskaber med de potentielle kandidatlande.

Læs mere

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand

Kandidatlande og potentielle kandidatlande

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!