Navigation path

Additional tools

A till Ö

Sysselsättning

EU vill hjälpa EU-länderna att behålla en stark ställning i den globala ekonomin och strävar därför efter att skapa de rätta förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt. År 2000 förnyade EU sin ekonomiska dagordning och utarbetade Lissabonstrategin. Strategin fick en omstart 2005 med större fokus på nya jobb och högre tillväxt.

Arbetslöshet förstör livet för många. Kampen mot arbetslösheten är därför ledstjärnan för både EU:s tillväxt- och jobbstrategi och den kompletterande sysselsättningsstrategin. Om dessutom fler människor får ett arbete kan samhället bättre klara av den demografiska utvecklingen - med större skatteintäkter kan de stigande pensions- och sjukvårdsutgifterna finansieras.

Målet för tillväxt- och jobbstrategin är därför att nå en sysselsättning på 70 % år 2010, dvs. 70 % av befolkningen i arbetsför ålder ska ha ett jobb.

EU-kommissionen och medlemsländerna ser tillsammans till att anslagen till sammanhållningspolitiken för 2007-2013 är direkt kopplade till tillväxt- och jobbstrategin. Målet för sammanhållningspolitiken är att skapa 2,5 miljoner jobb i EU.

Läs mer

Resultat för Lissabonstrategin genom EU:s sammanhållningspolitik English Deutsch español français italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad