Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Zaposlovanje

Evropska unija si prizadeva za oblikovanje pogojev, ki bi spodbudili zaposlovanje in gospodarsko rast, da bi ostala med vodilnimi gospodarstvi v svetu. Leta 2000 je EU prenovila svojo gospodarsko politiko in jo na novo opredelila v lizbonski strategiji. Strategija je dobila nov zagon leta 2005 s še močnejšim poudarkom na spodbujanju gospodarske rasti in odpiranju novih delovnih mest.

Temelj strategije za gospodarsko rast in delovna mesta, ki jo dopolnjuje evropska strategija zaposlovanja, je potreba po zmanjševanju brezposelnosti. EU se zaveda težkih posledic, ki jih ima brezposelnost za življenja številnih evropskih prebivalcev. Več zaposlenih bo evropski družbi pomagalo tudi pri spopadanju z demografskimi spremembami: davki, ki jih plačujejo zaposleni, so potrebni za kritje naraščajočih izdatkov za pokojnine in zdravstveno varstvo.

Zato je cilj strategije 70-odstotna stopnja zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva v EU do leta 2010.

Evropska komisija in države članice si skupaj prizadevajo, da bi se sredstva za kohezijsko politiko v obdobju 2007-2013 čim bolj uporabila za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest. Cilj kohezijske politike je 2,5 milijona novih delovnih mest v EU.

Vas zanima več?

Uresničevanje lizbonske strategije za rast in delovna mesta s kohezijsko politiko EU English Deutsch español français italiano

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji