Navigation path

Additional tools

od A po Z

Zamestnanosť

EÚ je odhodlaná pomôcť členským krajinám v ich úsilí zostať na špici svetovej ekonomiky a snaží sa zohrať dôležitú úlohu vo vytváraní takých podmienok, ktoré stimulujú zamestnanosť a rast. EÚ prepracovala svoju hospodársku agendu v roku 2000, keď prijala lisabonskú stratégiu. Táto stratégia bola obnovená v roku 2005 a kladie väčší dôraz na generovanie rastu a vytváranie nových pracovných miest.

Základným motívom stratégie EÚ pre rast a zamestnanost a doplňujúcej európskej stratégie zamestnanosti je riešenie miery nezamestnanosti. Únia si je vedomá, že strata zamestnania je pre mnohých ľudí obrovským problémom. Vyššia zamestnanosť je dôležitá nielen z ekonomického a sociálneho hľadiska - zamestnaní ľudia pomáhajú európskej spoločnosti riešiť demografické problémy a dane, ktoré platia, sú potrebné na financovanie rastúcich nákladov na dôchodky a zdravotníctvo.

Preto má stratégia rastu a zamestnanosti za cieľ dosiahnuť 70-percentnú mieru zamestnanosti (podiel zamestnanej populácie v produktívnom veku) do roku 2010.

Komisia a členské štáty spolupracujú na zaistení toho, aby bolo financovanie z Kohézneho fondu na obdobie 2007 - 2013 organicky prepojené s rastom a tvorbou pracovných miest. Definovaným cieľom politiky súdržnosti je vytvorenie 2,5 milióna pracovných miest v EÚ.

Viac informácií

Uskutočňovanie lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť prostredníctvom politiky súdržnosti English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá