Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Nodarbinātība

ES ir apņēmusies palīdzēt Eiropai noturēties pasaules ekonomikas avangardā. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir radīt labus nosacījumus nodarbinātības un izaugsmes veicināšanai. 2000. gadā ES pārveidoja savu ekonomikas programmu - tika izstrādāta Lisabonas stratēģija. To savukārt pārskatīja 2005. gadā, lai vēl ciešāk pievērstos izaugsmes veicināšanai un darbavietu radīšanai.

Cīņa pret bezdarbu ir gan ES izaugsmes un darbavietu stratēģijas, gan to papildinošās Eiropas nodarbinātības stratēģijas pamatā. ES lieliski apzinās, ka bezdarbs sagrauj dzīvi daudziem cilvēkiem. Turklāt Eiropai jārisina arī demogrāfisko pārmaiņu radītās problēmas - plašākas darba ņēmēju rindas palīdzēs ievākt vairāk nodokļu no strādājošajiem. Šie līdzekļi vajadzīgi, lai finansētu aizvien augošās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas un pensijas.

Tālab izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā ir noteikts mērķis: līdz 2010. gadam panākt 70 % nodarbinātību (to aprēķina kā Eiropas darba ņēmēju skaitu pret darbaspējīgo iedzīvotāju skaitu).

Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai kohēzijas politikas finansējumu 2007.-2013. gadam piesaistītu izaugsmes un darbavietu programmai. Kohēzijas politikā paredzētais mērķis ir izveidot vēl 2,5 miljonus darbavietu visā Eiropā.

Plašāka informācija

Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas īstenošana ar ES kohēzijas politikas palīdzību English Deutsch español français italiano

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi