Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Zaměstnanost

Evropská komise je odhodlána zachovat přední postavení Evropy ve světové ekonomice a plnit svou roli při vytváření vhodných podmínek pro zaměstnanost a růst. V roce 2000 přehodnotila EU svůj hospodářský program a vytvořila Lisabonskou strategii, která byla znovu zahájena v roce 2005 a zaměřila se více na růst a vytváření pracovních míst.

Strategie pro růst a zaměstnanost a evropská strategie zaměstnanosti, která ji doplňuje, se snaží bojovat s nezaměstnaností, která ničí životy mnoha občanům EU. Komise si je také vědoma, že větší zaměstnanost pomůže evropské společnosti vypořádat se s demografickými změnami. Peníze vybrané od pracovníků ve formě daní jsou potřebné k financování rostoucích nákladů na důchody a zdravotní péči.

Cílem strategie pro růst a zaměstnanost je proto do roku 2010 dosáhnout 70% míry zaměstnanosti (podíl zaměstnaných evropských občanů v produktivním věku).

Komise a členské státy společně zajišťují, aby financování politiky soudržnosti pro období 2007-2013 bylo použito zejména ve prospěch růstu a zaměstnanosti. Cílem této politiky je vytvořit 2,5 milionů pracovních míst v celé Evropě.

Další podrobnosti

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost a politika soudržnosti EU English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média