Navigation path

Additional tools

A till Ö

Stödberättigande utgifter

Kriterierna för stödberättigande utgifter avgör om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden får finansiera en utgift.

I tre EU-förordningar (nr 1080/2006, nr 1083/2006 och nr 1828/2006) fastställs huvudprinciperna för stödberättigande utgifter på EU-nivå för att garantera att reglerna som medlemsländerna tillämpar är enhetliga. Noggranna kriterier fastställs i medlemsländerna.

En förutsättning för att en utgift ska vara stödberättigande är att den ska ha betalats under programperioden eller senast den 31 december 2015.

Bidrag in natura och driftskostnader kan i vissa fall vara stödberättigande. Följande kostnader kan täckas med bidrag från Eruf för program enligt målet europeiskt territoriellt samarbete: finansiella kostnader, garantikostnader och offentliga myndigheters utgifter i samband med verksamheten. EU-kommissionen har antagit en lista med utgifter som inte berättigar till stöd från Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, till exempel skuldräntor och återbetalningsbar moms.

Läs mer

Rådets förordning nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden pdf 748 KB] English

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden pdf 169 KB] English

Kommissionens förordning nr 1828/2006 om tillämpningsföreskrifter för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden pdf 902 KB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad