Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Eligibilitatea cheltuielilor

Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor determină dacă anumite costuri pot fi finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul social european sau Fondul de coeziune.

Trei regulamente europene (1080/2006, 1083/2006 şi 1828/2006) stabilesc principiile eligibilităţii cheltuielilor la nivel european, pentru a garanta coerenţa între normele puse în aplicare la nivel naţional. Criteriile detaliate sunt definite de fiecare stat membru în parte.

Cheltuielile sunt eligibile pentru finanţare dacă sunt efectuate în perioada cuprinsă între momentul în care programele operaţionale au fost transmise Comisiei sau 1 ianuarie 2007 (data cea mai apropiată) şi 31 decembrie 2015.

Contribuţiile în natură şi cheltuielile generale pot fi declarate eligibile în anumite condiţii. Costurile eligibile pentru finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) în cadrul programelor care intră sub incidenţa obiectivului "cooperare teritorială europeană" includ cheltuieli financiare şi costuri cu garanţiile, precum şi cheltuielile efectuate de autorităţile publice pentru punerea în aplicare a măsurilor. De asemenea, Comisia Europeană a adoptat o listă de cheltuieli considerate ca nefiind eligibile pentru finanţare din FEDER, Fondul social european sau Fondul de coeziune, printre care dobânzile debitoare şi taxa pe valoarea adăugată recuperabilă.

Mai multe detalii

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune pdf 748 KB] English

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională pdf 169 KB] English

Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei prin care se stabilesc norme detaliate privind gestionarea instrumentelor financiare ale politicii de coeziune pdf 902 KB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale