Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Subsidiabiliteit

De subsidiabiliteitscriteria zijn er om te bepalen welke uitgaven in aanmerking komen voor steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) of het Cohesiefonds.

De belangrijkste uitgangspunten voor subsidiabiliteit van de uitgaven op Europees niveau staan in drie verordeningen van de Europese Commissie (nrs. 1080/2006, 1083/2006 en 1828/2006). Die moeten garanderen dat alle EU-landen de regels op dezelfde manier toepassen. Meer gedetailleerde criteria worden op nationaal niveau vastgesteld.

Een van de voorwaarden is dat de uitgaven moeten plaatsvinden tussen de indiening van het operationeel programma (of, als dat vroeger is, 1 januari 2007) en 31 december 2015.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook bijdragen in natura of overheadkosten in aanmerking komen. Uit het EFRO kan bij de programma's Europese territoriale samenwerking ook worden meebetaald aan financierings- en garantiekosten, evenals aan uitgaven door overheden voor de uitvoering van activiteiten. De Commissie heeft ook een lijst opgesteld van uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun uit het EFRO, ESF of Cohesiefonds, zoals rente op schuld en terugvorderbare btw.

Meer details

Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds pdf 748 KB] English

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling pdf 169 KB] English

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het beheer van de instrumenten voor het Cohesiebeleid pdf 902 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte