Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Izdevumu atbilstība

Pēc izdevumu atbilstības kritērijiem pārbauda, vai projekta izdevumus var finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālais fonda (ESF) vai Kohēzijas fonda.

Trijās EK regulās (1080/2006, 1083/2006 un 1828/2006) Eiropas līmenī ir noteikti galvenie kritēriji, pēc kuriem izvērtē izdevumu atbilstību, lai saņemtu ES finansējumu, tādējādi nodrošinot noteikumu konsekventu piemērojumu dalībvalstīs. Valstu līmenī ir paredzēti sīkāki kritēriji.

Viens no nosacījumiem, lai izdevumu postenis būtu piemērots ES finansējuma piešķiršanai, ir tāds, ka izdevumiem jābūt faktiski veiktiem no dienas, kad darbības programmas iesniegtas Komisijai, vai no 2007. gada 1. janvāra - atkarībā no tā, kura diena ir agrāk, - līdz 2015. gada 31. decembrim.

Atsevišķos gadījumos par atbilstīgu var uzskatīt arī ieguldījumu natūrā un pieskaitāmās izmaksas. Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmās, kas atbalsta Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi, finansējumam piemērotie izdevumi ir finanšu un garantiju izmaksas, kā arī valsts iestāžu izdevumi, kas saistīti ar pasākumu īstenošanu. Komisija ir apstiprinājusi arī īpašu sarakstu, kurā iekļautie izdevumu posteņi nav piemēroti, lai saņemtu finansējumu no ERAF, ESF vai Kohēzijas fonda, piemēram, parāda procentu maksājumi un atgūstams pievienotās vērtības nodoklis.

Plašāka informācija

Padomes Regula 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu pdf 748 KB] English

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1080/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu pdf 169 KB] English

Komisijas Regula 1828/2006, kas paredz noteikumus par kohēzijas politikas finanšu instrumentu pārvaldību pdf 902 KB] English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi