Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Kiadások támogathatósága

A kiadások támogathatóságára vonatkozó kritériumok meghatározzák, hogy valamely költség finanszírozható-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) vagy a Kohéziós Alap forrásaiból.

Három EK-rendelet (1080/2006, 1083/2006 és 1828/2006) európai szinten rögzíti a kiadások támogathatóságára vonatkozó legfontosabb elveket annak érdekében, hogy biztosítsa az összhangot a tagországokban alkalmazott szabályok között. A részletes kritériumok meghatározására tagállami szinten kerül sor.

Ahhoz, hogy egy kiadási tétel támogatásban részesülhessen, előfeltételt jelent, hogy kifizetésére az operatív programok Bizottsághoz történő benyújtása vagy 2007. január 1-je (a kettő közül a korábbi dátum) és 2015. december 31-e között kerüljön sor.

Bizonyos feltételek mellett a természetbeni hozzájárulások és általános költségek támogatására is mód nyílik. Az "európai területi együttműködés" célkitűzés alá tartozó programok azon költségei közé, melyek támogathatók az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból, többek között pénzügyi terhek és garanciaköltségek, valamint az állami hatóságok műveletek végrehajtásával kapcsolatos kiadásai tartoznak. A Bizottság ezen túlmenően jegyzékbe foglalta azokat a kiadási tételeket, amelyek nem részesülhetnek támogatásban az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap forrásaiból. Közöttük említhető a hitelkamat és a visszaigényelhető hozzáadottérték-adó.

További információk

A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról pdf 748 KB] English

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról pdf 169 KB] English

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete, mely részletes szabályokat állapít meg a kohéziós politika pénzügyi eszközeinek kezeléséről pdf 902 KB] English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok