Navigation path

Additional tools

A til Å

Støtteberettigede udgifter

Der er regler for, om en udgift er berettiget til støtte under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) eller Samhørighedsfonden.

Hovedprincipperne er fastsat i tre EU-forordninger (1080/2006, 1083/2006 og 1828/2006) for at sikre, at alle medlemslandene følger samme regler. De nærmere kriterier fastsættes af de enkelte lande.

En udgift er berettiget til støtte, hvis den er afholdt mellem datoen for de operationelle programmers forelæggelse for Kommissionen eller fra den 1. januar 2007 (alt efter hvilken dato der kommer først) og den 31. december 2015.

Naturalydelser og indirekte omkostninger kan også være støtteberettigede på visse betingelser. Udgifter, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, og som afholdes i forbindelse med programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, omfatter finansielle omkostninger og garantiomkostninger samt myndighedernes udgifter ved gennemførelsen af operationer. Kommissionen har også lavet en liste over udgifter, som ikke er berettigede til støtte fra EFRU, ESF eller Samhørighedsfonden, f.eks. renter af gæld og refunderbar moms.

Læs mere

Rådets forordning 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden pdf 748 KB] English

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling pdf 169 KB] English

Kommissionens forordning 1828/2006 om gennemførelsesbestemmelser for forvaltningen af finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken pdf 902 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!