Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiska sysselsättningsstrategin

Den europeiska sysselsättningsstrategin ska hjälpa EU-länderna att skapa fler och bättre jobb. Målen och prioriteringarna fastställs på EU-nivå, och därefter samordnar länderna sina sysselsättningsåtgärder.

Med Amsterdamfördraget från 1997 fick EU:s institutioner inflytande i sysselsättningspolitiken inom EU. Strategins viktigaste punkter var då att nå en hög sysselsättningsgrad, att arbeta för en välutbildad arbetskraft och att på EU-nivå samordna och regelbundet följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Under de gångna tio åren har den samordnade sysselsättningsstrategin debatterats livligt och man har fastställt nya prioriteringar som tar hänyn till de viktigaste utmaningarna för arbetstagare och företag.

Fler och bättre jobb är ett av målen för de program som får stöd inom EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013, enligt rådets beslut av den 6 oktober 2006 om EU:s strategiska riktlinjer för sammanhållningen.

Läs mer

Den europeiska sysselsättningsstrategin

Gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

EU regionalpolitik: Håll dig informerad