Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropska strategija zaposlovanja

Evropska strategija zaposlovanja državam članicam Evropske unije pomaga odpirati nova in boljša delovna mesta. Države se na ravni EU dogovorijo o namenu, prednostnih nalogah in ciljih strategije, vlade pa potem medsebojno usklajujejo prizadevanja za zvišanje zaposlenosti.

Leta 1997, ko so bile z Amsterdamsko pogodbo institucije EU vključene v oblikovanje politike zaposlovanja v Evropski uniji, so bili cilji prve strategije: uresničevanje visoke stopnje zaposlenosti; več kvalificirane delovne sile; izvajanje evropskega usklajevanja na področju zaposlovanja in spremljanje razvoja na tem področju. V dobrem desetletju odtlej je EU s stalnim dialogom dosegla usklajeno strategijo zaposlovanja in oblikovala prednostne naloge, ki upoštevajo glavne izzive, s katerimi se srečujejo delavci in podjetja.

Odpiranje novih in boljših delovnih mest je ena od treh prednostnih nalog programov, ki se financirajo s sredstvi kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013. Prednostne naloge so opredeljene v Sklepu Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji.

Vas zanima več?

Evropska strategija zaposlovanja

Strateške smernice EU o koheziji 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji