Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európska stratégia zamestnanosti

Európska stratégia zamestnanosti pomáha krajinám Európskej únii pri vytváraní nových a kvalitnejších pracovných miest. Ciele, priority a plány sa prijímajú na úrovni EÚ. Vlády následne medzi sebou koordinujú svoje opatrenia na podporu zamestnanosti.

V roku 1999, keď v dôsledku Amsterdamskej zmluvy získali inštitúcie EÚ kompetencie v oblasti politiky zamestnanosti, boli hlavnými prvkami stratégie: dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti, vytváranie kvalifikovanej pracovnej sily, implementácia európskej koordinácie v oblasti zamestnanosti a nepretržité monitorovanie jej vývoja. Počas jej viac než desaťročného trvania sa rozvinula debata, ktorá viedla ku koordinovanej stratégii zamestnanosti a k definovaniu relevantných priorít zohľadňujúcich hlavné výzvy, ktorým čelia zamestnanci a podniky.

Vytvorenie viacerých a kvalitnejších pracovných miest je jednou z troch priorít programov podporovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2007 - 2013, ktoré sú uvedené v rozhodnutí rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti.

Viac informácií

Európska stratégia zamestnanosti

Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti 2007 - 2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá