Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă ajută ţările din Uniunea Europeană să creeze locuri de muncă, mai multe şi mai bune. Obiectivele, priorităţile şi rezultatele vizate sunt convenite la nivelul UE, iar guvernele naţionale îşi coordonează eforturile pentru a promova ocuparea forţei de muncă.

În 1997, când Tratatul de la Amsterdam a conferit instituţiilor europene un rol în ceea ce priveşte politica privind ocuparea forţei de muncă la nivelul Uniunii, elementele cheie ale strategiei erau următoarele: asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, promovarea unei forţe de muncă calificate, aplicarea coordonării europene în domeniul ocupării forţei de muncă şi urmărirea constantă a evoluţiei acesteia. Timp de peste zece ani, strategia coordonată privind ocuparea forţei de muncă a constituit un subiect de dezbatere, conducând la stabilirea unor priorităţi adecvate care ţin cont de principalele provocări cu care se confruntă lucrătorii şi întreprinderile.

Crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bune, este una din cele trei priorităţi ale programelor sprijinite de politica de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013, conform Deciziei 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune.

Mai multe detalii

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă

Orientările strategice comunitare privind coeziunea 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale