Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europese Werkgelegenheidsstrategie

De Europese Werkgelegenheidsstrategie helpt de EU-landen aan meer en betere banen. De doelstellingen en prioriteiten worden op EU-niveau afgesproken. De regeringen coördineren bovendien hun inspanningen op het gebied van de werkgelegenheid.

In 1997, toen de Europese instellingen met het Verdrag van Amsterdam ook een rol kregen in het werkgelegenheidsbeleid in de gehele EU, werden de volgende strategische doelstellingen afgesproken: veel werkgelegenheid, meer kennis en vaardigheden voor de beroepsbevolking, en Europese coördinatie op de arbeidsmarkt met continu toezicht op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de ruim tien jaar die sindsdien zijn verstreken heeft het voortdurende debat de gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid gestimuleerd en gezorgd voor passende prioriteiten om de grootste problemen van werknemers en werkgevers aan te pakken.

Meer en betere werkgelegenheid is een van de drie prioriteiten van de programma's in het kader van het cohesiebeleid van de EU voor 2007-2013, zoals vastgelegd in het besluit van de Raad van 6 oktober 2006 over de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie.

Meer details

Europese Werkgelegenheidsstrategie

Communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte