Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas nodarbinātības stratēģija

Eiropas nodarbinātības stratēģija palīdz Eiropas Savienībai izveidot vairāk labāku darbavietu. Tās mērķi un prioritātes ir apstiprināti ES līmenī. Valstu valdības savukārt koordinē savus nodarbinātības veicināšanas pasākumus.

1997. gadā, kad Amsterdamas līgums uzticēja ES iestādēm pilnvaras nodarbinātības politikas jomā, stratēģijas galvenie elementi bija panākt augstu nodarbinātības līmeni, paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju, Eiropas līmenī koordinēt pasākumus nodarbinātības jomā, vienlaikus vērojot tās attīstības tendences. Nu jau pagājuši desmit gadi, kuru laikā nerimstošās diskusijās veidojās koordinētā nodarbinātības stratēģija un radās jaunas prioritātes, kurās ņemtas vērā galvenās problēmas, ar ko saskaras darba ņēmēji un darba devēji.

Izveidot vairāk labāku darba vietu ir viena no trim prioritātēm, ko atbalsta ES 2007.-2013. gada kohēzijas politika (tas minēts Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmumā par Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēm attiecībā uz kohēziju.

Plašāka informācija

Eiropas nodarbinātības stratēģija

Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas jomā 2007.-2013. gadam English Deutsch español français italiano polski

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi