Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa tööhõivestrateegia

Euroopa tööhõivestrateegia aitab Euroopa Liidu liikmesriikidel luua rohkem ja paremaid töökohti. Eesmärkides ja prioriteetides lepitakse kokku ELi tasandil. Valitsused koordineerivad seejärel oma jõupingutusi tööhõive edendamiseks.

1997. aastal, kui Amsterdami lepinguga võimaldati Euroopa institutsioonidel osaleda kogu liitu hõlmavas tööhõivepoliitikas, olid strateegia põhielemendid järgmised: kõrge tööhõivetaseme saavutamine; oskustööjõu edendamine; tööhõivesektori koordineerimine Euroopa tasandil, hoides pidevalt silma peal selle sektori arengul. Kümneaastase arengu käigus on koordineeritud tööhõivestrateegiat saatnud pidev arutelu, mille tulemusena on pandud paika asjakohased prioriteedid, mis võtavad arvesse töötajate ja ettevõtete ees seisvaid peamisi väljakutseid.

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilisi suunised käsitleva nõukogu 6. oktoobri 2006 otsuse kohaselt on suurema hulga ja paremate töökohtade loomine üks ELi ühtekuuluvuspoliitika raames toetavate programmide eesmärke ajavahemikul 2007-2013.

Lisateave

Euroopa tööhõivestrateegia

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunised 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis