Navigation path

Additional tools

A til Å

Europæisk beskæftigelsesstrategi (EBS)

Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS) hjælper EU-landene med at skabe flere og bedre job. Mål og prioriteringer aftales på EU-niveau. Landenes regeringer samordner deres indsats for at få flere i arbejde.

I 1997, da Amsterdamtraktaten gav EU-institutionerne en rolle at spille i beskæftigelsespolitikken i EU, var strategiens hovedpunkter: at opnå høj beskæftigelse, at skabe en veluddannet arbejdsstyrke og at gennemføre en samordnet indsats i beskæftigelsessektoren og holde løbende øje med udviklingen. I løbet af de mere end ti år, der er gået, er beskæftigelsesstrategien løbende blevet diskuteret, og der er opstillet relevante prioriteringer, der tager hensyn til de vigtigste udfordringer, som arbejdsstyrken og virksomhederne står over for.

Flere og bedre job er en af de tre prioriteringer for de programmer, der støttes via EU's samhørighedspolitik for 2007-2013. Det er helt i tråd med Rådets beslutning af 6. oktober 2006 om strategiske retningslinjer for samhørighed.

Læs mere

Europæisk beskæftigelsesstrategi

EU's strategiske retningslinjer for samhørighed 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!