Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ)

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) pomáhá zemím Evropské unie vytvářet pracovní místa ve vyšším počtu a kvalitě. Cíle a priority se stanovují dohodou na úrovni EU. Své úsilí na podporu zaměstnanosti pak vlády členských států koordinují.

V roce 1997, kdy Amsterodamská smlouva umožnila orgánům EU utvářet politiku zaměstnanosti v Unii, mezi hlavní prvky strategie patřilo: dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti; podporovat kvalifikovanou pracovní sílu; spolupracovat v oblasti zaměstnanosti a neustále kontrolovat její rozvoj. Po více než deseti letech neustávající diskuze byla vytvořena koordinovaná strategie zaměstnanosti a byly stanoveny příslušné priority, jež berou v úvahu hlavní problémy pracovníků a podniků.

Jednou ze tří priorit programů, které podporuje politika soudržnosti EU pro období 2007-2013, je vytváření pracovních míst ve vyšším počtu a kvalitě, jak to určuje rozhodnutí Rady ze 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost.

Další podrobnosti

Evropská strategie zaměstnanosti

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 2007-2013 English Deutsch español français italiano polski

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média