Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Ekonomska in socialna kohezija

Ekonomska in socialna kohezija je izraz solidarnosti med državami članicami Evropske unije. Njen cilj je uravnotežen družbeno gospodarski razvoj celotne Evropske unije.

EU uresničuje ekonomsko in socialno kohezijo z regionalno politiko, ki je od leta 1992 del Pogodbe EU. Regionalna politika zmanjšuje razlike med regijami in državami članicami z različnimi ukrepi, ki jih financirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad.

Evropska komisija vsake tri leta pripravi poročilo o napredku pri uresničevanju ekonomske in socialne kohezije ter oceni vlogo politik EU pri tem dosežku. V programskem obdobju 2007-2013 je regionalna politika druga največja proračunska postavka, za katero je v proračunu EU namenjenih 348 milijard EUR (glede na cene iz leta 2006). V tem obdobju bo regionalna politika še naprej pomagala regijam, ki še niso dosegle realne gospodarske in družbene konvergence. Sredstva iz kohezijskega sklada in strukturnih skladov pa so namenjena predvsem doseganju ciljev iz lizbonske strategije: spodbujanju konkurenčnosti, gospodarske rasti in odpiranju novih delovnih mest.

Vas zanima več?

Ekonomska in socialna kohezija

Poročila o koheziji in vmesna poročila o napredku (od leta 1996 naprej) English Deutsch español français italiano polski

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji