Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Coeziunea economică şi socială

Coeziunea economică şi socială este expresia solidarităţii dintre statele membre şi regiunile acestora şi are drept obiectiv realizarea unei dezvoltări socio-economice armonioase la nivelul întregii Uniuni Europene.

Coeziunea economică şi socială este pusă în aplicare prin intermediul politicii de dezvoltare regională a UE, care a fost inclusă în Tratatul CE de Tratatul de la Maastricht din 1992. Politica de dezvoltare regională reduce disparităţile de ordin structural dintre regiuni şi statele membre, cu ajutorul unor măsuri finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune.

O dată la trei ani, Comisia Europeană prezintă un raport privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte realizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul Uniunii Europene şi rolul politicilor UE în acest sens. Pentru perioada de programare 2007-2013, politica regională reprezintă cel de-al doilea post bugetar ca mărime, fiindu-i alocată suma de 348 de miliarde de euro (la nivelul preţurilor din 2006). Pe parcursul acestei perioade, politica regională va continua să sprijine regiunile care nu au încheiat procesul de convergenţă economică şi socială în termeni reali. Cu toate acestea, finanţarea provenită din fondurile structurale şi din Fondul de coeziune se axează mai mult pe realizarea obiectivelor UE de promovare a competitivităţii, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă, înscrise în Strategia de la Lisabona.

Mai multe detalii

Coeziunea economică şi socială

Rapoarte de coeziune şi rapoarte intermediare privind progresele înregistrate, începând din 1996 English Deutsch español français italiano polski

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale