Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Economische en sociale cohesie

Uit onderlinge solidariteit proberen de landen en regio's van de EU de economische en sociale cohesie te verbeteren, om te komen tot een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling overal in de EU.

Aan die economische en sociale cohesie wordt gewerkt door middel van het regionaal beleid van de EU, dat in 1992 bij het Verdrag van Maastricht in het EG-Verdrag is opgenomen. Het regionaal beleid moet de structurele verschillen tussen regio's en tussen landen wegwerken door allerlei activiteiten die worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

Om de drie jaar brengt de Europese Commissie verslag uit over de voortgang op dit gebied en de rol van het EU-beleid daarin. Voor de programmeringsperiode 2007-2013 is het regionaal beleid met een totaal budget van 348 miljard euro (prijzen van 2006) de op een na grootste begrotingspost van de EU. In die periode blijft het regionaal beleid steun geven aan regio's die hun economische en sociale achterstand nog niet helemaal hebben ingehaald. De financiële steun zal echter meer en meer worden toegespitst op de doelstellingen van de Lissabonstrategie van de EU, namelijk meer concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid.

Meer details

Economische en sociale cohesie

Cohesieverslagen en voortgangsverslagen sinds 1996 English Deutsch español français italiano polski

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte