Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Gazdasági és társadalmi kohézió

Az Európai Unió tagállamai többek között azáltal fejezik ki szolidaritásukat egymás iránt, hogy gazdasági és társadalmi kohézió kialakítására törekednek. Ez azt a célt szolgálja, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés Unió-szerte kiegyenlítetten menjen végbe.

A gazdasági és társadalmi kohézió megvalósításának eszköze az Európai Unió regionális politikája, melyet az 1992. évi Maastrichti Szerződés emelt be az EK-Szerződés szövegébe. A regionális politika csökkenti a régiók és tagállamok közötti strukturális egyenlőtlenségeket. Az e célból végrehajtott számtalan intézkedést az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap finanszírozza.

Az Európai Bizottság háromévente jelentésben számol be a gazdasági és társadalmi kohézió megvalósítása terén elért előrehaladásról és arról, hogyan járultak ehhez hozzá az uniós szakpolitikák. A 2007-2013-as programozási időszak során a regionális politika jelenti a második legnagyobb tételt az EU költségvetésében. Az e célra elkülönített teljes összeg 348 milliárd eurót tesz ki (2006-os árakon számítva). A regionális politika 2007 és 2013 között is támogatást biztosít azon régiók számára, amelyek gazdasági és társadalmi felzárkózása még nem zárult le ténylegesen. A strukturális és kohéziós támogatás azonban elsősorban arra irányul, hogy megvalósuljanak a versenyképességet, gazdasági növekedést és munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégiában rögzített uniós célkitűzések.

További információk

Gazdasági és társadalmi kohézió

Kohéziós jelentések és időközi helyzetjelentések 1996-tól napjainkig English Deutsch español français italiano polski

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok