Navigation path

Additional tools

A til Å

Økonomisk og social samhørighed

Økonomisk og social samhørighed handler om solidaritet mellem EU's medlemslande og regioner for at opnå en afbalanceret socioøkonomisk udvikling i hele EU.

Samhørighedspolitikken føres via EU's regionalpolitik, som blev indarbejdet i EF-traktaten i forbindelse med Maastrichttraktaten fra 1992. Regionalpolitikken er med til at mindske strukturforskellene mellem EU's regioner og medlemslande gennem tiltag, som finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden.

Hvert tredje år fremlægger Kommissionen en samhørighedsrapport, hvori den gør status over fremskridtene i forbindelse med den økonomiske og sociale samhørighed og bidraget fra EU's politikker. I programmeringsperioden 2007-2013 er regionalpolitikken den næststørste post på EU's budget med en samlet bevilling på 348 milliarder euro (2006-priser). I den periode vil EU fortsat via regionalpolitikken støtte de regioner, der endnu ikke har opnået reel økonomisk og social konvergens. Struktur- og samhørighedsstøtten fokuserer dog mere på at nå målene i EU's Lissabonstrategi for at øge konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen.

Læs mere

Økonomisk og social samhørighed

Samhørighedsrapporter og foreløbige rapporter siden 1996 English Deutsch español français italiano polski

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!