Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Hospodářská a sociální soudržnost

Hospodářská a sociální soudržnost je vyjádřením solidarity mezi členskými státy a jejich regiony a jejím cílem je dosáhnout rovnováhy sociálně ekonomického rozvoje EU.

Této soudržnosti se dosahuje prostřednictvím regionální politiky EU, jež byla do Smlouvy o ES začleněna Maastrichtskou smlouvou v roce 1992. Regionální politika snižuje strukturální rozdíly mezi regiony a členskými státy prostřednictvím řady opatření a akcí (často zvaných "operace"), které jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti.

Každé tři roky předkládá Evropská komise zprávu o pokroku při dosahování hospodářské a sociální soudržnosti, která rovněž hodnotí příspěvek politik EU v tomto procesu. Pro programové období 2007-2013 představuje regionální politika druhou největší položku rozpočtu EU, ve výši 348 miliard eur (v cenách z roku 2006). Během tohoto období bude regionální politika pokračovat v podpoře těch regionů, které ještě nedokončily proces hospodářské a sociální konvergence. Prostředky ze strukturálních fondů a fondu Soudržnosti se však spíše využívají k dosažení cílů Lisabonské strategie, jež podporuje konkurenceschopnost, růst a tvorbu pracovních míst.

Další podrobnosti

Hospodářská a sociální soudržnost

Zprávy o soudržnosti a průběžné zprávy o pokroku od roku 1996 English Deutsch español français italiano polski

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média