Navigation path

Additional tools

A till Ö

Återtagande av anslag

Enligt principen om automatiskt återtagande av anslag är pengar som anslagits till ett program och som inte har använts vid utgången av det andra året efter programmets antagande inte längre tillgängliga för det programmet. Denna princip infördes 1999 för programperioden 2000-2006. Syftet var att se till att programmen genomförs snabbare och att övervakningen av finansieringsflödena förbättras.

Läs mer

Återtagande av anslag

EU regionalpolitik: Håll dig informerad