Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Rilaxx

Skont il-prinċipju tar-rilaxx awtomatiku, jekk ammont allokat għal programm ma jintalabx sal-aħħar tat-tieni sena wara l-adozzjoni tal-programm, ma jibqax disponibbli għal dan il-programm. Il-mekkaniżmu ġie introdott fl-1999 għall-programmi fuq il-perjodu 2000-06 biex tiġi aċċelerata l-implimentazzjoni tal-programmi u titjieb is-sorveljanza tal-flussi tal-finanzjament tal-programmi.

Għal aktar dettalji

Rilaxx

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a