Navigation path

Additional tools

Sanasto

Määrärahojen vapauttaminen

Maksusitoumuksiin sovelletaan ns. automaattisen vapauttamisen periaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos ohjelmaan sidotuista määrärahoista ei ole tehty maksatuspyyntöä kahden vuoden kuluttua ohjelman käynnistämisestä, maksamatta jääneet varat vapautetaan eli ne eivät enää ole käytettävissä kyseisessä ohjelmassa. Tämän menettelyn tarkoituksena on tehostaa ohjelmien toteuttamista ja myönnettyjen varojen seurantaa. Se otettiin käyttöön vuonna 1999 kauden 2000-2006 ohjelmia varten.

Lisätietoja

Määrärahojen vapauttaminen English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media