Navigation path

Additional tools

A–Y

Kohustustest vabastamine

Automaatse kohustustest vabastamise põhimõtte kohaselt, kui kahe aasta jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist ei ole rakenduskavale määratud kulukohustuste kohta esitatud ühtegi maksunõuet, siis ei ole maksmata raha enam asjaomase rakenduskava jaoks kättesaadav. See mehhanism võeti kasutusele 1999. aastal ajavahemiku 2000-2006 programmide jaoks, eesmärgiga kiirendada projektide arengut ning jälgida rakenduskavade rahastamise voogusid.

Lisateave

Kohustustest vabastamine

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis