Navigation path

Additional tools

A til Å

Frigørelse

Reglen om automatisk frigørelse indebærer, at bevillinger, der er afsat til et program, men som ikke er udnyttet ved udgangen af det andet år efter, at programmet blev vedtaget, ikke længere er til rådighed for programmet. Ordningen blev indført i 1999 for programmer i perioden 2000-2006 for at sætte skub i udviklingen og få styr på, hvordan midlerne bruges.

Læs mere

Frigørelse

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!