Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Čezmejno sodelovanje

V obdobju 2007-2013 države članice izvajajo 52 programov čezmejnega sodelovanja za uresničevanje kohezijskega cilja evropskega teritorialnega sodelovanja.

Sosednje regije s čezmejnim sodelovanjem uporabljajo skupne razvojne strategije za razvoj čezmejnih družbenih in gospodarskih dejavnosti.

Program dobiva sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in gradi na izkušnjah prejšnje pobude INTERREG.

Sodelovanje je v obliki projektov, ki spodbujajo gospodarsko rast z razvojem podjetništva ter razvojem malih in srednje velikih podjetij, turizma, kulture in čezmejne trgovine. Druga prednostna področja za skupne projekte so: skupno varstvo in upravljanje naravnih in kulturnih virov, povezave med mestnimi in podeželskimi območji, promet in komunikacije, infrastruktura, povezovanje čezmejnih trgov dela ter pobude za enakost med spoloma in socialno vključevanje.

Vas zanima več?

Čezmejno sodelovanje English

Zemljevid programov čezmejnega sodelovanja English

Uredba št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj pdf 169 KB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji