Navigation path

Additional tools

od A po Z

Cezhraničná spolupráca

V rámci politiky súdržnosti 2007-2013 je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca až 52 cezhraničných programov spolupráce.

Cezhraničná spolupráca medzi susediacimi regiónmi je zameraná na rozvoj cezhraničných sociálnych a ekonomických aktivít prostredníctvom spoločných rozvojových stratégií.

Program je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a stavia na skúsenostiach z predchádzajúcej iniciatívy INTERREG.

Spolupráca má formu projektov zameraných na stimulovanie hospodárskeho rastu prostredníctvom podpory podnikania a rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu. Iné prioritné oblasti spoločných projektov zahŕňajú cezhraničnú ochranu a správu prírodných a kultúrnych zdrojov, vzťahy medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, dopravu, komunikácie, infraštruktúru, integráciu cezhraničných trhov práce, ako aj iniciatívy zamerané na rodovú rovnosť a sociálne začlenenie.

Viac informácií

Cezhraničná spolupráca English

Mapa programov cezhraničnej spolupráce English

Regulation 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund pdf 169 KB] English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá