Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Grensoverschrijdende samenwerking

De 52 programma's voor grensoverschrijdende samenwerking vallen onder de doelstelling Europese territoriale samenwerking van het Cohesiebeleid voor 2007-2013.

Samenwerking tussen naburige regio's aan weerszijden van een grens is bedoeld om grensoverschrijdende sociale en economische activiteiten te stimuleren door middel van gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategieën.

Het programma wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met het vroegere INTERREG-initiatief.

Het gaat vooral om projecten die de economische groei stimuleren door middel van ondernemerschap, ontwikkeling van het MKB, toerisme, cultuur en grensoverschrijdende handel. Ook prioritair zijn gemeenschappelijke projecten voor de gezamenlijke zorg voor en bescherming van natuurlijke en culturele rijkdommen, betere banden tussen stad en platteland, vervoer en communicatie, infrastructuur, eenmaking van de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens en initiatieven voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en sociale inclusie.

Meer details

Grensoverschrijdende samenwerking English

Kaart van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's English

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling pdf 169 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte