Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

52 tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos yra 2007-2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo dalis.

Dviejų gretimų skirtingų valstybių regionų bendradarbiavimu siekiama plėtoti tarpvalstybinę socialinę ir ekonominę veiklą, remiantis bendromis plėtros strategijomis.

Programa finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis ir grindžiama ankstesnės iniciatyvos INTERREG patirtimi.

Bendradarbiaujama vykdant ekonominio augimo skatinimo projektus, kuriais skatinamas verslumas ir MVĮ, turizmo, kultūros bei tarpvalstybinės prekybos vystymasis. Kitos bendrų projektų prioritetinės sritys yra bendra gamtinių bei kultūros išteklių apsauga ir valdymas, miesto ir kaimo vietovių ryšiai, transportas ir komunikacijos, infrastruktūra, tarpvalstybinių darbo rinkų integravimas, lyčių lygybė bei socialinės įtraukties iniciatyvos.

Išsamiau

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas English

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų žemėlapis English

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo pdf 169 KB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos