Navigation path

Additional tools

Sanasto

Rajat ylittävä yhteistyö

Kauden 2007-2013 koheesiopolitiikkaan kuuluva Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite sisältää 52 rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaa.

Tavoitteena on kehittää lähialueiden rajojen yli tapahtuvaa sosiaalista ja taloudellista toimintaa yhteisten kehitysstrategioiden avulla.

Ohjelmaa rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja sen toteuttamisessa hyödynnetään aiemmasta Interreg-aloitteesta saatuja kokemuksia.

Yhteistyötä tehdään talouskasvua edistävissä hankkeissa, joilla kehitetään yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä, matkailua, kulttuuria ja rajojen yli tapahtuvaa kauppaa. Muita ensisijaisia yhteistyöaloja ovat luonnon- ja kulttuurivarojen suojelu ja hallinnointi, kaupunki- ja maaseutualueiden yhteydet, liikenne ja viestintä, infrastruktuurit, työmarkkinoiden integrointi sekä sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta lisäävät aloitteet.

Lisätietoja

Rajat ylittävä yhteistyö English

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmakartta English

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006 pdf 169 KB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media