Navigation path

Additional tools

A–Y

Piiriülene koostöö

52 piiriülese koostöö programmi on ajavahemiku 2007-2013 ühekuuluvuspoliitika raames osa Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgist.

Külgnevate piirkondade piiriülese koostöö eesmärk on arendada piiriülest sotsiaal- ja majandustegevust ühiste arengustrateegiate vahendusel.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning see toetub varasema algatuse INTERREG kogemustele.

Koostöö toimub läbi projektide, mille eesmärk on edendada majanduskasvu ettevõtluse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, turismi, kultuuri ja piiriülese kaubanduse arendamise abil. Muud prioriteetsed valdkonnad ühisprojektideks on muu hulgas loodus- ja kultuurivarade ühine kaitse ja haldamine, linna- ja maapiirkondade vaheliste sidemete edendamine, transport ja kommunikatsioon, infrastruktuur, piiriüleste tööturgude integreerimine ning soolise võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaasamise algatused.

Lisateave

Piiriülene koostöö English

Piiriülese koostöö programmide kaart English

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi pdf 169 KB] English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis