Navigation path

Additional tools

A til Å

Grænseoverskridende samarbejde

De 52 programmer for grænseoverskridende samarbejde indgår i målet om europæisk territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken for 2007-2013.

Samarbejdet mellem naboregioner i forskellige lande skal udvikle grænseoverskridende aktiviteter på det økonomiske og sociale område gennem fælles udviklingsstrategier.

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og bygger videre på erfaringerne fra det tidligere Interreginitiativ.

Samarbejdet har form af projekter, der kan stimulere den økonomiske vækst gennem iværksætteri og udvikling af små og mellemstore virksomheder, turisme, kultur og samhandel på tværs af grænser. Andre vigtige indsatsområder er den fælles beskyttelse og forvaltning af natur- og kulturressourcerne, kontakter mellem by- og landområder, transport og kommunikation, infrastruktur, integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder og ligestilling samt initiativer til social inddragelse.

Læs mere

Grænseoverskridende samarbejde English

Kort over programmer for grænseoverskridende samarbejde English

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling pdf 169 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!