Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Přeshraniční spolupráce

Součástí cíle "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 je i 52 programů přeshraniční spolupráce.

Přeshraniční spolupráce mezi sousedními regiony se snaží rozvíjet sociální a hospodářskou činnost prostřednictvím společných strategií rozvoje.

Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a vychází ze zkušeností s předcházející iniciativou INTERREG.

Spolupráce má formu projektů, které stimulují hospodářský růst prostřednictvím podnikání a rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu. Mezi další oblasti společných projektů patří společná ochrana a správa přírodních zdrojů a kulturního dědictví, vazby mezi městskými a venkovskými oblastmi, doprava a komunikace, infrastruktura, integrace přeshraničních trhů práce a iniciativy v oblasti rovnosti žen a mužů a sociálního začleňování.

Další podrobnosti

Přeshraniční spolupráce English

Mapa programů přeshraniční spolupráce English

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj pdf 169 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média