Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Odbor regij

Odbor regij je posvetovalno telo, ki lokalnim in regionalnim organom omogoča sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje EU.

Ima 344 članov, ki so običajno iz vrst izvoljenih lokalnih ali regionalnih politikov, voditeljev regionalnih vlad ali mestnih županov. Svet EU jih na predlog države članice imenuje za štiri leta, njihovo število pa odraža število prebivalcev zadevne države članice. Predsednika in predsedstvo Odbora z dveletnim mandatom izberejo člani Odbora.

Člani Odbora regij želijo ohraniti tesne stike z volivci iz svojih mest in regij, zato živijo in delajo v domači državi. V Bruselj potujejo petkrat letno na plenarna zasedanja Odbora. Sodelujejo tudi kot člani v komisijah Odbora na šestih področjih:

  • politika teritorialne kohezije,
  • ekonomska in socialna politika,
  • trajnostni razvoj,
  • kultura, izobraževanje in raziskave,
  • ustavne zadeve, evropska uprava ter območje svobode, varnosti in pravice,
  • zunanji odnosi in decentralizirano sodelovanje.

Komisije Odbora pripravljajo osnutke mnenj za ali proti določeni zadevi, o kateri odloča EU. Na plenarnem zasedanju Odbora sprejmejo besedilo in ga pošljejo Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov.

Te tri institucije se morajo posvetovati z Odborom, kadar pripravljajo zakonodajne predloge z desetih področij, ki vplivajo na regionalno ali lokalno življenje. V ostalih primerih je posvetovanje z Odborom prostovoljno.

Vas zanima več?

Odbor regij English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji