Navigation path

Additional tools

od A po Z

Výbor regiónov

Výbor regiónov je poradným orgánom, prostredníctvom ktorého sa miestne a regionálne orgány môžu zúčastňovať na legislatívnom procese v EÚ.

Medzi jeho 334 členmi nájdeme volených miestnych a regionálnych politikov, lídrov regionálnych samospráv alebo primátorov miest. Členov výboru menuje Rada na päť rokov na základe návrhov jednotlivých členských krajín, pričom ich počet závisí od veľkosti danej krajiny. Členovia výboru si volia predsedu a predsedníctvo na obdobie dva a pol roka.

Aby ostali v blízkom kontakte so svojimi voličmi v mestách, regiónoch alebo oblastiach, členovia Výboru regiónov pracujú a žijú vo svojich domovských krajinách. Do Bruselu cestujú päťkrát do roka, keď sa zúčastňujú plenárnych zhromaždení výboru. Členovia výboru pracujú v komisiách, ktoré sa zameriavajú na šesť oblastí:

  • politika územnej súdržnosti;
  • hospodárska a sociálna politika;
  • udržateľný rozvoj;
  • kultúra, vzdelanie a výskum;
  • ústavné záležitosti, európska správa a oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
  • vonkajšie vzťahy a decentralizovaná spolupráca.

Tieto komisie predkladajú návrhy stanovísk, ktoré obsahujú ich názory na určitú tému. Po schválení na plenárnom zasadaní Rady je znenie stanoviska predložené Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade ministrov.

Tieto inštitúcie sa musia s výborom poradiť, ak sa navrhovaný právny predpis týka desiatich oblastí, ktoré majú vplyv na regióny alebo oblasti alebo vtedy, keď to uzná za vhodné jedna z uvedených inštitúcií.

Viac informácií

Internetové stránky Výboru regiónov English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá