Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este un organ consultativ care permite autorităţilor locale şi regionale să participe la procesul legislativ al UE.

Este alcătuit din 344 de membri, aceştia fiind, în general, oameni politici aleşi la nivel local sau regional, lideri ai guvernelor regionale sau primari ai oraşelor. Sunt numiţi de Consiliu pentru un mandat de cinci ani, pe baza propunerilor formulate de fiecare stat membru şi îndeplinesc criteriile de reprezentativitate naţională. Statele membre desemnează preşedintele şi biroul Comitetului pentru un mandat de doi ani şi jumătate.

Pentru a rămâne aproape de electorat şi de oraşele, regiunile sau teritoriile lor, membrii Comitetului Regiunilor trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea în ţara lor de origine, deplasându-se la Bruxelles de cinci ori pe an, pentru a participa la şedinţele plenare ale Comitetului. De asemenea, membrii Comitetului Regiunilor fac parte din cele şase comisii ale Comitetului:

  • politica de coeziune teritorială
  • politica economică şi socială
  • dezvoltare durabilă
  • cultură, educaţie şi cercetare
  • afaceri constituţionale, guvernanţă europeană şi spaţiul de libertate, securitate şi justiţie
  • relaţii externe şi cooperare descentralizată.

Aceste comisii prezintă proiecte de avize, cu opinii pro şi contra, pe teme specifice. După ce este adoptat de Comitet în şedinţa plenară, textul este transmis Comisiei Europene, Parlamentului European şi Consiliului UE.

Comitetul Regiunilor trebuie consultat de fiecare dată când instituţiile UE elaborează o nouă legislaţie într-unul din cele zece domenii de activitate cu impact asupra vieţii locale sau regionale. De asemenea, instituţiile europene pot cere avizul Comitetului ori de câte ori consideră că este necesar.

Mai multe detalii

Site-ul de internet al Comitetului Regiunilor English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale