Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir konsultatīva struktūra, ar kuras starpniecību ES likumdošanas darbā var piedalīties vietējā un reģionālā līmeņa iestādes.

Tajā ir 344 locekļi - ievēlēti vietējā vai reģionālā līmeņa politiķi, reģionālo pašvaldību vadītāji vai pilsētu mēri. Viņus uz pieciem gadiem ieceļ Padome, pamatojoties uz valstu priekšlikumiem, turklāt katras valsts pārstāvju skaits ir tieši proporcionāls tās iedzīvotāju īpatsvaram ES. Komitejas priekšsēdētāju un Biroju ievēl tās locekļi uz divarpus gadiem.

Lai nezaudētu saikni ar saviem vēlētājiem, pilsētām, reģioniem vai pašvaldību teritorijām, Reģionu komitejas locekļi dzīvo un strādā to pārstāvētajā valstī. Piecreiz gadā viņi dodas uz Briseli, lai piedalītos komitejas plenārsēdēs. Viņi piedalās arī tās apakškomiteju darbā, kas noris sešās politikas jomās:

  • teritoriālās kohēzijas politika,
  • ekonomikas un sociālā politika,
  • ilgtspējīga attīstība,
  • kultūra, izglītība un pētniecība,
  • konstitucionālās lietas, Eiropas pārvaldība, brīvība, drošība un tiesiskums,
  • ārējās attiecības un decentralizēta sadarbība.

Šīs apakškomitejas izstrādā atzinumu projektus, izvērtējot konkrēta jautājuma pozitīvos un negatīvos aspektus. Kad Reģionu komiteja atzinumu ir pieņēmusi plenārsēdē, tā dokumentu pārsūta Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Ministru Padomei.

Komitejas viedoklis obligāti jāprasa, izstrādājot tiesību aktus desmit jomās, kurām ir ietekme uz reģionu vai pašvaldību dzīvi, tomēr ES iestādes var konsultēties ar Reģionu komiteju, kad vien to uzskata par nepieciešamu.

Plašāka informācija

Reģionu komitejas tīmekļa vietne English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi